موزاییک پلیمری

موزاییک پلیمری در اصل یکی از انواع سنگ مصنوعی می باشد که با تغییر ساختار مولکولی سیمان و انجام فرایند پلیمریزاسیون و به وجود آمدن شبکه زنجیره ای مقاوم و مستحکم در سیمان تشکیل شده است…

Continue reading